INKA Consult is er voor:
Interim-management, effectiviteitstraining,
coaching en organisatieadvies

Met bijna 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg, gemeenten en bedrijfsleven is INKA Consult veel gevraagd voor uiteenlopende opdrachten. Wij zijn zakelijk en bedrijfsmatig maar zeker ook menselijk. Wij hanteren geen standaard concept, maar kijken altijd naar wat past en werkt.
INKA Consult is veelzijdig, positief, flexibel en pragmatisch.


verandermanagement
Een van de dilemma’s van management is het balanceren tussen continuïteit en verandering.
Elke organisatie zal zich van tijd tot tijd moeten aanpassen aan nieuwe eisen, terwijl de reguliere werkzaamheden ‘gewoon’ door moeten gaan.
In de gezondheidszorg is dit aan de orde van de dag.
Het is meestal niet zo moeilijk te bedenken wat er moet veranderen, maar om het gedrag van de medewerkers hierin mee te krijgen, dat is een vak apart.
INKA Consult pakt een verander-of reorganisatieproces geïntegreerd aan met het gedragsveranderingsproces.
Dit gebeurt doordat er een collectief leerproces op gang wordt gebracht, waarbij afwisselend wordt gedacht, gedaan en beslist. Het resultaat hiervan is succesvol en blijvend.

interimmanagement
Inzet van externe managementcapaciteit kan nodig zijn overbrugging van het vaste management of bij een crisis of reorganisatie. Maar ook wanneer er een externe blik noodzakelijk is om een cultuurverandering op gang te brengen. Verandering van management is een van de krachtigste middelen om de gewenste cultuuromslag te versnellen en om de weg vrij te maken voor het nieuwe vaste management. INKA Consult heeft veel ervaring met interim-management. Op het gebied van interimmanagement biedt INKA Consult overbruggingsmanagement, verander- management en crisismanagement.

coaching
INKA Consult is er voor individuele coaching en team coaching. De coaching van INKA Consult vindt plaats binnen de context van het werk, en is gericht op fundamentele verandering in
het functioneren.
In een coachingstraject bepaalt het dagelijkse werk de richting van het gesprek. Aan de hand van de realiteit worden patronen herkend en geanalyseerd. Met praktijkgerichte opdrachten worden vastgeroeste patronen doorbroken. INKA Consult onderscheidt drie soorten coaching: management coaching, persoonlijke coaching en team coaching.

management coaching
dit is een directe, effectieve manier om je te helpen veel effectiever te worden met leidinggevende taken. "Hoe krijg je met minder moeite meer gedaan, zodat medewerkers productiever worden?" Management coaching is versterking van leiderschap en verbetering van resultaten.

persoonlijke coaching
is een begeleidingstraject dat zich geheel richt op wie je bent als persoon en wat je wilt. En, belangrijker nog, hoe je je leven en/of werk op zo'n manier vorm kunt geven, dat je daar (meer dan) tevreden over bent. Je talent, kracht en ambities vormen het uitgangspunt voor de coaching, en niet de leerstof.

team coaching
is gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking en de sociale cohesie binnen een team. Het bespreekbaar maken van de dagelijkse praktijk binnen een team en het samen zoeken van oplossingen is zeer verhelderend en vergroot de motivatie binnen een team. Omdat een traject teamcoaching verspreid is over een langere periode is het resultaat een daadwerkelijke blijvende verandering.

organisatieadvies
INKA Consult combineert vaak interim-management met organisatieadvies. Tijdelijk leiding geven aan een afdeling en tegelijk een nieuwe (organisatie) structuur ontwerpen, of een financiële analyse maken. Ook los van een interim-opdracht kunt u bij INKA Consult organisatieadvies inhuren.
De meerwaarde van INKA Consult is:
• de jarenlange ervaring;
• de realistische en praktische adviezen;
• het leveren van maatwerk;
• de lerende aanpak.

De aanpak van INKA Consult is persoonlijk, maatgericht.
Een centraal thema is dat de aanpak altijd gericht is op het overdragen van kennis in de organisatie zelf.
Een adviseur moet zichzelf ook weer overbodig maken, niet te lang blijven, en de organisatie geleerd hebben er zelf verder mee te gaan.

no time to waste
INKA Consult heeft een training persoonlijke effectiviteit en efficiency ontwikkeld. No time to waste. Hoe kun je meer doen in minder tijd. Bij traditionele timemanagement cursussen is de theorie, eenmaal weer terug op de werkvloer, vaak zo weer vergeten door de waan van de dag.
De kracht van No time to waste is dat de cursus naast twee plenaire sessies vooral bestaat uit persoonlijke coaching op de werkplek gedurende vier maanden. Een persoonlijke aanpak, herhaling en flexibiliteit in de methode garanderen een daadwerkelijke verandering. Vraag een vrijblijvend gesprek aan om kennis te maken met dit cursusaanbod of raadpleeg de folder. Als je de cursus hebt gevolgd kun je deze uitspraken volmondig beamen:
• Ik heb mijn werk goed georganiseerd;
• Ik heb een pro-actieve planning, ik denk steeds een stapje meer vooruit dan anderen;

• Ik ben niet bang om beslissingen te nemen;
• Ik heb zelfs de tijd om mijn werk te overzien en de waan van de dag voor te blijven

Download de folder

Ineke nijburg is een resultaatgerichte manager, met oog voor de menselijke kanten. Zij heeft twintig jaar managementervaring in diverse sectoren van de zorg en welzijn. Kenmerkend aan haar werkwijze is dat zij op basis van de gewenste output leiding geeft. Dit schept aan alle partijen meer ruimte voor eigen inbreng en is daardoor succesvoller en motiveert medewerkers.
Zij heeft een HBO docentenopleiding gedaan en post-HBO opleidingen op het gebied van beleid, management-en organisatieadvies, financieel management en coaching en consultancy. Zij heeft in 2002 INKA Consult opgericht en doet interim-management, organisatieadvies en coaching (zowel individueel als teamcoaching).


Regionaal Indicatieorgaan (website)
Directeur RIO specifieke taken: opstellen fusieplan en integratie WVG indicatiestelling binnen het RIO

Thuiszorgorganisatie (website)
Organisatieadvies op het gebied van veranderen werkprocessen door de komst van de functiegerichte indicatiestelling

Bureau voor werving selectie en interim-management (website)
Cursus persoonlijke effectiviteit en efficiency

Instelling voor gehandicaptenzorg (website)

Woon-zorgcentra ouderen (website)

Jeugdgezondheidszorg (website)

ggd (website)
management van de afdeling JGZ 4-19, ontwerpen van een nieuwe werkwijze als gevolg van de fusie tijdsduur ruim 1 jaar.

Zorggroep thuiszorg en verpleeghuiszorg (website)
Adviesopdracht inrichting Front-office

Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (website)
individuele coaching organiseer je werkplek

Thuiszorgorganisatie (website)
Projectmanager integratie teams verpleging en persoonlijke verzorging. Deze opdracht houdt in het voorbereiden en uitvoering geven aan een organisatiebrede verandering in de teamstructuur en de managementstructuur.

adres
INKA Consult
Weidezoom 52
2742 EV Waddinxveen

Tel: 0182 6388 38
Fax: 0182 6380 51
Email: info@inkaconsult.nl

afspraak
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor een nadere kennismaking, u kunt hiervoor bellen 0182-638838 of mailen naar info@inkaconsult.nl

Indien u geen navigatie heeft zijn er de meerdere routeplanners. Hieronder een selectie:
- Googlemaps
- ANWB Routeplanner
- MAP 24